Thuốc lá điện tử cao cấp IQOS Nhật Bản (New 2.4 Plus)

Sku: 4930941002237

In Stock

IQOS là gì? Vì sao người Nhật bắt đầu và đã trở thành thông dụng, ai ai cũng hút thuốc lá IQOS? Có gì khác biệt giữa thuốc lá bình thường và thuốc lá điện tử IQOS?

IQOS: với 3 không

IQOS không ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân, mọi người xung quanh và ảnh hưởng đến chính con cái của mình

IQOS không gây mùi hôi luôn đeo bám bạn dù có làm bằng cách nào đi nữa

IQOS không làm đời sống tình dục của bạn suy giảm

2.900.000 VNĐ